Bài giảng về Nhân Duyên hay nhất từng được nghe – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa

Bài giảng về Nhân Duyên hay nhất từng được nghe – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa
Toàn bộ hơn 1000 bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà luôn được cập nhật mới nhất 2022. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, thiền và đời sống gia đình, xã hội.
Nội dung được Văn Hóa Việt Nam sưu tập để quý đạo hữu có thể tự hiểu mình hiểu người.


Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.
Cảm ơn quý đạo hữu đã đến với văn hóa Việt Nam và tìm hiểu các nội dung liên quan tới văn hóa tín ngưỡng. Bài viết được đăng trong mục
của website
Văn Hóa Việt Nam .

Thích Pháp Hòa

Bài giảng về Nhân Duyên hay nhất từng được nghe – Thầy Thích Pháp Hòa
thích pháp hòa,vấn đáp thích pháp hòa,pháp thoại thích pháp hòa,thich phap hoa,thích pháp hòa hay,thầy thích pháp hòa,bài giảng thích pháp hòa,bài giảng thầy thích pháp hòa,thích pháp hòa canada,bai giang thich phap hoa,thay thich phap hoa,phap thoai thich phap hoa,học phật bước đầu,nghe pháp thích pháp hòa,nhân duyên,duyên nợ,duyên tiền kiếp,duyên nợ ở đời,tùy duyên,làm sao biết mình có duyên với phật,pháp thoại,bài giảng phật pháp

19 Comments

  1. Pt kinh chuc Thay sk binh an PHAT SU VIEN THANH A DI DA PHAT 🌷 🌷 🌷 🙇‍♀️ 🙇‍♀️ 🙇‍♀️

  2. Nam mo a di da phat con xin kinh chuc thay nhieu sc khoe an lanh , thay giant rat rat hay ,moi quy phat tu cung nghe nghe Nam mo a di da phat 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🍀🍀🍀🍀🍀🥰🥰🥰

  3. Con xin được mượn lời giải của Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa, cùng hạnh nguyện của con kính đến chư vị Phật, chư vị Bồ Tát

    xin mời Quý Phật Tử vào trang của tôi xem Kinh tụng CHÚ ĐẠI BI mỗi câu đều có lời giải ngắn gọn dể hiểu

  4. Căn duyên đinh săn trong trơi đât. Danh tiêng vang lưng khăp bôn phương. Tư tôn khoan thai lơi chân thât. Thây đem tiêng noi vao nhân loai. Đem long nhân ai chuyên tâm tư. Đem binh an đên tâm thanh than. Tâm long con lay giưa trơi cao. Đem đên viêt nam viên ngoc quy. Con kinh tăng thây nhưng vân thơ môc mac chân thanh. Con chuc thây thât nhiêu sưc khoe. Nam mô a di đa phât

Leave a Reply

Your email address will not be published.