CƯỜI THẢ GA với những câu hỏi Vấn Đáp tuyển chọn siêu vui – Thầy Thích Pháp Hòa Hỏi Đáp Phật Pháp

Hỏi đáp phật pháp là chuyên mục được nhiều quý đồng đạo tìm hiểu. Đây là mục quan trọng của Văn Hóa Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sẽ có thể giúp quý vị hiểu mình, hiểu đời để an nhiên tự tại.


Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

#hocphatbuocdau #thichphaphoa #thayphaphoa
Cảm ơn quý đạo hữu đã đến với văn hóa Việt Nam và tìm hiểu các nội dung liên quan tới văn hóa tín ngưỡng. Bài viết được đăng trong mục

hỏi đáp phật pháp của website
Văn Hóa Việt Nam .

Thích Pháp Hòa

CƯỜI THẢ GA với những câu hỏi Vấn Đáp tuyển chọn siêu vui – Thầy Thích Pháp Hòa
thích pháp hòa,vấn đáp thích pháp hòa,pháp thoại thích pháp hòa,thich phap hoa,thích pháp hòa hay,thầy thích pháp hòa,bài giảng thích pháp hòa,bài giảng thầy thích pháp hòa,thích pháp hòa canada,bai giang thich phap hoa,thay thich phap hoa,phap thoai thich phap hoa,học phật bước đầu,nghe pháp thích pháp hòa,thích pháp hoà 2021,thích pháp hoà mới nhất,vấn đáp vui,vấn đáp phật pháp,thích pháp hòa vui

43 Comments

 1. Con kình chào thầy a. Con cảm ơn thầy về những lời dạy thật hay va y ́ nghĩa quá. Con kình chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Con nam mô adi đa phât

 2. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  ( Chúng con xin nguyện nương tựa vào Tam Bảo, trong đó xin giữ “Tam thâp thất bồ đề phần” làm nền tảng cốt lõi gồm có : Tứ niệm xứ. Tứ chánh cần. Tứ như ý túc. Ngũ căn. Ngũ lực. Thất giác chi. Bát chánh đao. Chúng con xin nguyện lấy giới Luật làm Thầy. Mỗi người trong chúng con sẽ cố gắng tự mình thấp đuốc lên mà đi đúng như lời Phật dạy và trân trọng giá trị cốt lõi của đạo Phật : “Đừng làm các việc ác. Nên làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch” là lời Chư Phật, Chư Tổ hằng dạy. Vạn điều kinh điển, hiếu nghĩa vi tiên )).

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ( Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề )

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. ( Tội do tâm sinh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không, hai vắng lặng. Như thế mới là chân sám hối. ).

  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ( Nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng ).

  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( Đốt nén tâm hương trước Phât đài, ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương cõi Ta Bà, nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. )

  Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

  Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Phật.

  Nam Mô Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

  Nam Mô Tam Thập Lục Tổ Thiền Tông Ấn – Trung – Việt.

  Nam Mô Thập Tam Tổ Đại Sư Tịnh Độ Tông; Mật Tông và các giáo phái khác trong đạo Phật.

  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.

  Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Phục nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

  Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại, hữu hình hay vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc.

  Đệ từ chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và Thánh Chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

  Đệ tử chúng con nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thị Từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thâm tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký.

  Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật A Di Đà Thị Từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ.

  Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ từ và chúng sanh, đều sanh về Tịnh độ.

  Chúng con xin thành tâm gửi sự tri ân cho những lời giáo huấn, giảng dạy kinh điển, thuyết pháp, hành động vì lợi ích cho tất cả chúng sanh của Tổ, Đại Sư, Qúy Hòa Thượng, Trưởng Lão, Thiền Sư, Sư, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Chú, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Người xem kênh, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm. Chúng con sẽ tiếp tục ủng hộ, tiến theo bước Chư vị trên con đường học và thực hành theo lời dạy của Phật, Tổ vì mục đích sau cùng của đạo Phật là hoằng pháp lợi sanh. Kính chúc Qúy Phật Tử, mọi người hanh thông trong chánh pháp, an lành trong cuộc đời

 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc thầy thật nhiều sức khoẻ, chúng con cần thầy trợ duyên đến với phật pháp

 4. Xin thầy ,chia sẻ cùng ,phật tử, ô thầy hát hay quá nhỉ ta,,từ khi rảnh có thời gian, nghe thầy giảng pháp ,lâu lâu ,có dài bài hát ,nghe thấy vui cười và hay hơn ,bài hát của trữ tình nữa Từ khi mà nằm nghĩ ngơi ,và cũng khi hây nghĩ lung tung,, hàng ngày phật tử ko có bận rộn có nhiều lúc ,nhớ đến ông sã đi xa gia đình rồi năm nghĩ buổi trưa ,phật tử buồn buồn mở phi,búp để nghe thầy giảng pháp
  Xin thưa thầy tạm dừng lại
  Phật tử xin pháp danh là Trần Dieu Hồng ,xin thầy chia sẻ cùng con

 5. Thay chu'a nay noi doc qua troi] ] ve tay phuong cu'c kho thi co'. !!!!tin ong nay co' ngay pha' san do' !!!!!

 6. Con cảm ơn thầy cho con chân lý sống.kiem soát 3 nghiệp.con nghe thầy giảng bớt đi phiên não.kg có thầy chắc con đức hết giay thần kinh vì gặp phải ông chồng bá đạo.

 7. Nam mô a di đà phật cảm ơn những lời giảng của thầy. Bài giảng giúp con giác ngộ ,làm được nhiều việc thiện

 8. Tại Sao lại thầy Mà nt mà xuân hô tôi là Sao mình dạo phật hay dạo thiên chúa cũng vậy cũng phải tôn trọng là thầy chứ mới phải là Con của Phật hay là Con của chúa các bạn à nam mô a di đà phật

 9. Kính Thày con được nghe giải thích về 12loại cô hồn con đã hiểu ,nhưng 9 loại hoạnh tử là gì ?Sao lại gọi là Thanh văn ,Duyên giác,Sa môn.
  Con xin tạ ơn Thày.

 10. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Mô Phật con xin nguyện cầu cho tất cả Đại Đức nói chung và Thầy Pháp Hoà nói riêng được dồi dào sức khỏe – vạn sự bình an và thân tâm an lạc.
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

 11. Từ ngày con nghe thầy thuyết giảng con thật sự thay đổi,mọi chuyện với con như con số 0, tinh thần thoải mái để nhìn ngày mai

 12. Nam mô adi đà phật . Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để giảng pháp cho mọi người nghe

 13. Con cảm ơn thầy giảng giải. Thầy cho con hỏi mình ngồi Tụng kinh lâu làm cách nào để ko tê chân ạ. Con cảm ơn thầy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.