KHINH THƯỜNG người khác là tự làm tổn Đức cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa

KHINH THƯỜNG người khác là tự làm tổn Đức cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa
Toàn bộ hơn 1000 bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà luôn được cập nhật mới nhất 2022. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, thiền và đời sống gia đình, xã hội.
Nội dung được Văn Hóa Việt Nam sưu tập để quý đạo hữu có thể tự hiểu mình hiểu người.


Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

#hocphatbuocdau #thichphaphoa #thayphaphoa
Cảm ơn quý đạo hữu đã đến với văn hóa Việt Nam và tìm hiểu các nội dung liên quan tới văn hóa tín ngưỡng. Bài viết được đăng trong mục
của website
Văn Hóa Việt Nam .

Thích Pháp Hòa

KHINH THƯỜNG người khác là tự làm tổn Đức cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa
thích pháp hòa,vấn đáp thích pháp hòa,pháp thoại thích pháp hòa,thich phap hoa,thích pháp hòa hay,thầy thích pháp hòa,bài giảng thích pháp hòa,bài giảng thầy thích pháp hòa,thích pháp hòa canada,bai giang thich phap hoa,thay thich phap hoa,phap thoai thich phap hoa,học phật bước đầu,nghe pháp thích pháp hòa,thích pháp hoà 2021,thích pháp hoà mới nhất,khinh thường người khác,tổn đức

7 Comments

 1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏
  Con Kính Chúc Thầy Thân Tâm An Lạc
  Con kính đảnh lễ và kính chúc Thầy pháp thể khinh. Thành kính tri ơn Thầy

 2. ❤️❤️❤️❤️ xin chào tất đại gia đình vui vẻ và nhiều sức khỏe ❤️❤️❤️

 3. Nam Mô A Di Đà Phật . Con kính chào Thầy và chúc Thầy luôn khoẻ mạnh và tâm thân an lạc ạ

 4. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tù Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đông Phương Giáo Chú Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  Nam Mô Long Hoa Giáo Chú Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam Mô Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Nam Mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Hộ Niệm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Bát Niết Bàn.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.
  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.
  Nam Mô Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.
  Nam Mô Kinh Trung Bộ.
  Nam Mô Tương Ưng Kinh Bộ.
  Nam Mô Tăng Chi Kinh Bộ.
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.
  Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
  Phổ nguyện : Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh. Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.
  Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, chúng con và chúng sanh, đều chứng thành Phật đạo.
  Chúng con thành tâm gửi lời tri ân đến Tổ, Đại Sư, Qúy Hòa Thượng, Trưởng Lão, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Chú, Cô, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Người xem kênh, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm

 5. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm gửi lời tri ân đến Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Người xem kênh, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm

 6. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe bình an để giảng pháp cho chúng con nghe, chúng con cám ơn thầy nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.