Liên Hệ

Văn Hóa Khoa Học Việt Nam là website phi lợi nhuận. Nơi bạn có thể tìm hiểu về các thông tin văn hóa tại Việt Nam như: tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục…. Chúng tôi chỉ mong muốn phần nào giúp lan tỏa tri thức tới toàn bộ người Việt ở trong và ngoài nước. Giúp quý vị có thêm nguồn tri thức để có cuộc sống an lạc hơn.

Mọi thông tin liên hệ telegram: https://t.me/batvmedia