Sống “Ghen Ăn Tức Ở” là đang tự làm Tổn Phước cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa

Sống “Ghen Ăn Tức Ở” là đang tự làm Tổn Phước cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa Pháp Thoại Thích Pháp Hòa
Toàn bộ hơn 1000 bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà luôn được cập nhật mới nhất 2022. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, thiền và đời sống gia đình, xã hội.
Nội dung được Văn Hóa Việt Nam sưu tập để quý đạo hữu có thể tự hiểu mình hiểu người.


Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

#hocphatbuocdau #thichphaphoa #thayphaphoa
Cảm ơn quý đạo hữu đã đến với văn hóa Việt Nam và tìm hiểu các nội dung liên quan tới văn hóa tín ngưỡng. Bài viết được đăng trong mục
của website
Văn Hóa Việt Nam .

Thích Pháp Hòa

Sống “Ghen Ăn Tức Ở” là đang tự làm Tổn Phước cho mình – Thầy Thích Pháp Hòa
thích pháp hòa,vấn đáp thích pháp hòa,pháp thoại thích pháp hòa,thich phap hoa,thích pháp hòa hay,thầy thích pháp hòa,bài giảng thích pháp hòa,bài giảng thầy thích pháp hòa,thích pháp hòa canada,bai giang thich phap hoa,thay thich phap hoa,phap thoai thich phap hoa,học phật bước đầu,nghe pháp thích pháp hòa,thích pháp hoà 2021,thích pháp hoà mới nhất,ghen ăn tức ở,ghen tỵ,ghen tị,đố kỵ,đố kị

7 Comments

 1. 🙏❤Dạ con vô cùng Cảm động, mỗi lời khuyên Nhiếp Thọ tuyệt vời Hay của Thầy, như buổi Tối An Lành tốt Đẹp nhất, con luôn thành kính tri ÂN Thầy vô lượng công Đức như Lai qua bài hát ngọt ngào với tấm lòng tâm Bồ Đề của Thầy, con đồng kính Bạch Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni nhiều niềm vui Hoan Hỷ, giấc ngủ thật ngon ạ.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 🙏🌼🙏

 2. Không ganh thì không tiến. Thế thôi. Ga hà không hại thì đc. Ganh mà hạo người mới khổ. Đạo phật dạy con ng hết khổ chứ không dạy người lôi khổ của NGƯỜI KHÁC về mình

 3. ❤️❤️❤️❤️Hello tất đại gia đình vui vẻ và nhiều sức khỏe ❤️❤️❤️

 4. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  ( Namo Amitābha Buddha )

  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  ( Namo Bhaiṣajyaguruvaidūrya Prabha Buddha ).

  Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật ( Namo Vipassī Buddha ).

  Nam Mô Thi Khí Phật ( Namo Sikhin Buddha ).

  Nam Mô Tý Xà Phù ( Tỳ Xá Bà ) Phật ( Namo Vessabhū Buddha ).

  Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật ( Namo Kakusandha Buddha ).

  Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật ( Namo Koṇāgamana Buddha ).

  Nam Mô Ca Diếp Phật ( Namo Kassapa Buddha ).

  Nam Mô Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật ( Namo Dīpaṃkara Buddha )

  Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( Namo Shakyamuni Buddha ).

  ( Chúng con xin nguyện nương tựa vào Tam Bảo, trong đó xin giữ “Tam thâp thất bồ đề phần” làm nền tảng cốt lõi gồm có : Tứ niệm xứ. Tứ chánh cần. Tứ như ý túc. Ngũ căn. Ngũ lực. Thất giác chi. Bát chánh đao. Chúng con xin nguyện lấy giới Luật làm Thầy. Mỗi người trong chúng con sẽ cố gắng tự mình thấp đuốc lên mà đi đúng như lời Phật dạy và trân trọng giá trị cốt lõi của đạo Phật: “Đừng làm các việc ác. Nên làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch” là lời Chư Phật, Chư Tổ hằng dạy. Vạn điều kinh điển, hiếu nghĩa vi tiên )).

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

  Nam Mô Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật.

  Nam Mô Thiện Trụ Trân Báo Sơn Vương Phật.

  Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  ( Lực, hùng, bi, trí viên dung. Mười hai đại nguyện quả công tu tròn / Từ bi cứu khổ độ đời, Tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình ) ( Namo Avalokiteśvara Bodhisattva )

  Nam Mô Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí ( Đắc Đại Thế, Đại Tinh Tấn, Vô Biên Quang, Linh Cát, … ) Bồ Tát. ( Namo Mahāsthāmaprāpta Bodhisattva )

  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ( Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề / Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn, chứng minh công đức của dân Diêm phù ) ( Namo Kṣitigarbha Bodhisattva )

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Kim Cang Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. ( Tội do tâm sinh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không, hai vắng lặng. Như thế mới là chân sám hối. ).

  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ( Nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng ).

  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( Đốt nén tâm hương trước Phât đài, ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương cõi Ta Bà, nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. )

  Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Hộ Niệm.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Minh.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn Kinh.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Ðại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh. Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Bảo Tích.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Hiền Ngu.

  Nam Mô Kinh Pháp Cú.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Hiền Nhân.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Niệm Phật Ba La Mật.

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.

  Nam Mô Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

  Nam Mô Pháp Bảo Đàn Kinh.

  Nam Mô Trung Kinh Bộ.

  Nam Mô Tăng Chi Kinh Bộ.

  Nam Mô Tương Ưng Kinh Bộ.

  Nam Mô Tam Thập Lục Tổ Thiền Tông Ấn – Trung – Việt.

  Nam Mô Thập Tam Tổ Đại Sư Tịnh Độ Tông; Mật Tông và các giáo phái khác trong đạo Phật.

  Nam Mô Phật ( Namo Buddham Saranam ). Nam Mô Pháp ( Namo Dhammam saranam ). Nam Mô Tăng ( Namo Sangham saranam ).

  Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Phục nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

  Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại, hữu hình hay vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc.

  Đệ từ chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và Thánh Chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

  Đệ tử chúng con nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thị Từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thâm tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký.

  Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật A Di Đà Thị Từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ.

  Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ từ và chúng sanh, đều sanh về Tịnh độ.

  Chúng con xin thành tâm gửi sự tri ân cho những lời giáo huấn, giảng dạy kinh điển, thuyết pháp, hành động vì lợi ích cho tất cả chúng sanh của Tổ, Đại Sư, Qúy Hòa Thượng, Trưởng Lão, Thiền Sư, Sư, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Chú, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Người xem kênh, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm. Chúng con sẽ tiếp tục ủng hộ, tiến theo bước Chư vị trên con đường học và thực hành theo lời dạy của Phật, Tổ vì mục đích sau cùng của đạo Phật là hoằng pháp lợi sanh. Kính chúc Qúy Phật Tử, mọi người hanh thông trong chánh pháp, an lành trong cuộc đời.

 5. Nam Mo A Di Da Phat. Con cảm ơn Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Đạo Tràng, Người xem kênh và Kênh rất nhiều lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.