Chết Cười với câu hỏi “Ăn Tỏi Có Được Không Vì Sợ Cõi Trên Không Độ” – Vấn đáp vui Thầy Pháp Hòa Hỏi Đáp Phật Pháp

“Làm ơn về rửa chén dùm em” Bật cười Thầy Pháp Hòa hài hước giải đáp thắc mắc Phật Tử Hỏi Đáp Phật Pháp

Tiền Cúng Dường nhà Chùa dùng làm gì? Buổi vấn đáp rất vui cùng Thầy Pháp Hòa với nhiều câu hỏi hay Hỏi Đáp Phật Pháp

Tụng Kinh Ngủ Gục là do Nghiệp? Vấn đáp Phật Pháp Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay) Hỏi Đáp Phật Pháp

“Vừa Làm Việc Vừa Tụng Kinh Niệm Phật Có Tốt Không?” – Vấn đáp hay Thầy Thích Pháp Hòa Hỏi Đáp Phật Pháp

“Thầy Pháp ăn Thầy Chùa chịu” Vấn đáp Phật Pháp Cười Nghiêng Ngả cả khán phòng cùng Thầy Pháp Hòa Hỏi Đáp Phật Pháp

“Phật Tử mang đồ Chay về nhà ăn Không Chịu Trả Tiền” Vấn đáp rất vui Thầy Thích Pháp Hoà Hỏi Đáp Phật Pháp

“Thầy còn trẻ mà sao có những Kinh Nghiệm Sống quá hay?” Phật Tử vấn đáp Thầy Thích Pháp Hoà Hỏi Đáp Phật Pháp

Câu hỏi rất hay về Tứ Diệu Đế & Bát Nhã Tâm Kinh – Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa Hỏi Đáp Phật Pháp