Vấn đáp: Làm sao giúp người thân MỞ LÒNG tu tập – Thích Pháp Hòa tại Đức Quốc Hỏi Đáp Phật Pháp

Hỏi đáp phật pháp là chuyên mục được nhiều quý đồng đạo tìm hiểu. Đây là mục quan trọng của Văn Hóa Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sẽ có thể giúp quý vị hiểu mình, hiểu đời để an nhiên tự tại.


Kênh Youtube HỌC PHẬT BƯỚC ĐẦU đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa bao gồm Pháp Thoại, Vấn Đáp, Tiktok Tổng Hợp,…

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.
Cảm ơn quý đạo hữu đã đến với văn hóa Việt Nam và tìm hiểu các nội dung liên quan tới văn hóa tín ngưỡng. Bài viết được đăng trong mục

hỏi đáp phật pháp của website
Văn Hóa Việt Nam .

Thích Pháp Hòa

Vấn đáp: Làm sao giúp người thân MỞ LÒNG tu tập – Thích Pháp Hòa tại Đức Quốc
thích pháp hòa,vấn đáp thích pháp hòa,pháp thoại thích pháp hòa,thich phap hoa,thích pháp hòa hay,thầy thích pháp hòa,bài giảng thích pháp hòa,bài giảng thầy thích pháp hòa,thích pháp hòa canada,bai giang thich phap hoa,thay thich phap hoa,phap thoai thich phap hoa,học phật bước đầu,nghe pháp thích pháp hòa,mở lòng tu tập,tu hành,giúp người,vấn đáp phật pháp

15 Comments

 1. Nam mo A Di Da Phat. Con xin tan duong cong duc giang day cua Thay, moi lan nghe thay giang con cam thay an lac va vv, cac cau hoi deu dc giai dap…🙏 chuc thay nhieu sk.

 2. 0
  0

  09
  0
  00
  O00

  9

  9

  0
  O0
  l0

  l

  lll0l9ll

  L

  O
  9999999999999999999999999999999999

  9O
  9
  Lllll9l

  L

  Lolllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllololllollllllllolollllollllollllolllllllllllllllllllllololllllllllll'olollollllllllllllllllolllllllllllllllllllllllollll(llllllllllllllllllllllollolllllllllllllllllllllllllllollollllllllllllllllollllllllllllllllllllllollolll

  llollll9lllllllllollll9llllllll
  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOLLOLLLollolll

  llllollllllllolollllollollolllllllllllollllllllolollllollollollllllllllô
  olllllllolllllllllllklllolllllllolllllllllllklll
  LLL9LÔLOlllklôlo9ll
  LOKLOlllllll

  llllllll
  LOLllol
  kklo

  lllôlloll
  olollllklolllo
  LLLlll
  CLO

  k
  L
  L
  L
  ollolll

  9Ol
  O
  Olllllllolllllllllllkllllll9ôl

  ll

  lllolk9

  ollo9koollo9koloklllô
  oloooôl

  llll

  Ô9kl

  olllllllo
  llk
  9llok9o
  Ok(

  okol

  Ô(kolkloklkooklkk

  llollo

  KKO(

  o

  klk

  9O

  LO
  9
  kklo

  O
  kk9

  Ô9o

  k

  K(

  kk

  Kk

  (

  9

  Okk9k

  O

  k

  Kk

  K

  O

  K
  K

  9

  9

  K

  9

  9

  L

  9

  9
  l

  9

  L

  L

  L

  9

  9

  9

  9
  (

  Llll
  9l9
  9
  (LL
  lll9llll9
  9l(

  9
  9ll9ll9ll

  9
  9llll

 3. ADIDAPHAT 💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛❤️❤️❤️❤️❤️

 4. Nam Mô A Di Đà Phât .Chúc thây thât nhiêu suc khoe và tâm đuoc an lac 🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.